Tillsammans förbättrar vi människors liv och hälsa.

Bad och friskvård för alla

BeFair driver verksamhet i bad- och friskvårdsanläggningar. Genom bad, friskvård och sociala aktiviteter vill vi skapa mötesplatser där det sjuder av liv och aktivitet, där varje verksamhet bidrar med sin unika styrka. 

Samarbeta med en erfaren aktör

I BeFair har vi lång erfarenhet av att driva bad-och friskvårdsanläggningar och det finns många exempel på lyckade samarbeten runtom i landet.

Vår affärsmodell har visat sig lyckosam både för mindre simhallar och större anläggningar med äventyrsbad, relax och träning.