Tillsammans skapar vi ett mer välmående samhälle

I BeFair vill och kan vi förbättra människors liv och hälsa. Vi vill inspirera fler människor att röra på sig och bidra till ett mer välmående samhälle. Att vara en schysst arbetsgivare och samarbetspartner är vårt absoluta kärnvärde. Välkommen till BeFair!

Genom bad, friskvård och sociala aktiviteter skapar vi mötesplatser som sjuder av liv och aktivitet. Tillsammans stärker vi anläggningens lokala varumärke och attraktivitet, och bidrar till att förvalta kommunens anläggningar på bästa sätt.

I BeFair arbetar vi systematiskt med kommuner och föreningar för att skapa attraktiva anläggningar för besökarna, och schyssta arbetsplatser för medarbetarna. 

Privat eller kommunal drift?

I Sverige finns över 400 offentliga simhallar. De flesta ägs av kommuner och verksamheten drivs av tradition ofta i kommunal regi.

Sedan 1980-talet har andelen kommuner som konkurrensutsätter verksamheten i simhallarna ökat. Ungefär var femte kommunal simhall drivs idag av företag eller föreningar. 

Flera kommuner har genom upphandling lyckats sänka sina kostnader för verksamheten avsevärt - med bibehållen eller ökad kvalitet. Solna, Sollentuna, Växjö, Upplands Väsby, Linköping, Norrköping, Danderyd, Trosa och Nyköping är några exempel.

Simhallar passar bra för privat drift

Konkurrens anses allmänt vara ett medel för att stimulera utveckling och effektivitet. Att verksamheten i bad- och friskvårdsanläggningar lämpar sig väl för alternativa driftsformer beror på en rad faktorer.  

Upphandling - praktiskt

Att gå från kommunal till privat drift av en badanläggning genererar självklart många frågor. Klicka dig vidare för att läsa mer och ta del av förfrågningsunderlag från andra kommuner.