Satsning på kompetensförsörjning i badbranschen

Behovet av personal är stort i landets bad- och idrottsanläggningar. Samtidigt står många helt utanför arbetsmarknaden. Det här vill aktörerna i badbranschen ändra på. Arbetsförmedlingen beviljade sommaren 2022 stöd till Svenska Badbranschen för arbete med yrkesprofilering, validering och språkutveckling.

Svenska Badbranschen har tillsammans med Kommunal och Sobona beviljats 1 512 000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att lättare skapa insteg på arbetsmarknaden för nyanlända inom badbranschen.

Yrkesprofiler stärker kompetensförsörjningen

Under hösten startade arbetet med att ta fram grundläggande yrkesprofiler inom badbranschen. Behovet av rätt kompetens är stor och det saknas samtidigt formella utbildningsvägar till de olika yrkesrollerna.

BeFairs VD Maria Rehn har varit med i arbetet och betonar möjligheterna som yrkesprofileringen ger.

- Att vara badvärd är idag ett ickekvalificerat yrke, men där våra medarbetare sitter på så mycket tyst kunskap som är ovärderlig för branschen. Därför känns det både hoppfullt, tryggt och glädjande att vi får möjlighet att jobba med yrkesprofilering genom validering betonar Maria Rehn.

Arbetet med att ta fram yrkesprofiler för ”introduktion badpersonal” och
”badvärd” är en viktig del för att stärka branschen med verktyg för kompetensförsörjning. 

- Dels så kommer det kunna ge en ordentlig skjuts till kompetensförsörjningen i badbranschen men det känns också fint att kunna få ge tillbaka en möjlighet till yrkesbevis för all de hängivna och proffsiga medarbetare som jobbar på våra badanläggningar, fortsätter hon.

Yrkesprofilerna kommer att tydliggöra kraven på medarbetare, underlätta
rekrytering och introduktion av nya medarbetare samt underlätta samverkan med olika arbetsmarknads- och utbildningsaktörer.

Utbildade yrkesbedömare kvalitetssäkrar

Förutom de två yrkesprofilerna gör Svenska Badbranschen en kartläggning och en plan för lärande på arbetsplatsen. Dessutom utbildas yrkesbedömare som kan genomföra kvalitetssäkrad validering.

Tomas Sjöström, operativ koordinator i BeFair, är en av de första att genomgå utbildningen till yreksbedömare för validering inom badbranschen. 
- Jag tror branschens initiativ med yrkesvalideringar är ett nödvändigt steg i ambitionen att kvalitetssäkra och höja attraktionen för vårt yrke, säger Tomas Sjöström.

Språkstöd vid introduktion

Sobonas språkparlör med 9 olika språk, kommer också att utökas med material från projektet. Detta underlättar lärandet av yrkesspråket och fungerar som ett språkstöd vid praktik och introduktion.