Utbildning för tryggare badupplevelser

Vi på BeFair erbjuder utbildning och validering av personal på landets badanläggningar, enligt Svenska Badbranschens nya kompetensstandard. Utbildningarna riktar sig även till arbetssökande.

Vi tror på att utbildad personal är en viktig kvalitetsstämpel för varje badanläggning – det ökar säkerheten för alla badgäster och stärker anläggningens erbjudande ut mot kunder. Genom att dela med oss av vår kunskap kan BeFair bidra till ökad trygghet, ökad status för badpersonal och även underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden.

Utbildning och validering

BeFair utbildar och validerar befintlig badpersonal men har även utbildningar för personer som tidigare inte arbetat inom badbranschen. Deltagarna kan gå två olika program, vilka båda leder till ett yrkesbevis: 

Badvärd
Riktar sig till individer med teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande i yrket med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter i yrket. 

Grundläggande arbete inom bad
Riktar sig till individer som saknar eller har lite erfarenhet och/eller utbildning i branschen som ska introduceras i yrket.

Vi skräddarsyr utbildningen

Beroende på målgrupp kan våra utbildningspaket se ut på olika sätt. Vi erbjuder:  

  • Utbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen eller Komvux med målgrupp arbetssökande. 
  • Utbildningar och validering av befintlig badpersonal på uppdrag av kommuner.
  • Öppna utbildningar där kommuner eller andra aktörer kan anmäla personal.