Så bidrar BeFair till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på de frågor som är mest väsentliga utifrån verksamheten och de intressenter som påverkar och påverkas mest.

BeFairs kartläggning av hur vi bidrar till FN:s globala mål ligger till grund för en analys av vilket ansvar och vilken påverkan BeFair har på målen - både positiv och negativ. Utifrån den analysen har BeFair identifierat x av FN:s 17 mål som särskilt viktiga, det vill säga där BeFair har störst påverkan. Inom de x målen fokuserar vi på x av FN:s delmål där BeFair har särskild möjlighet att bidra aktivt.

Hur jobbar vi?

Mer information kommer!

Hur jobbar vi?

Mer information kommer!

Hur jobbar vi?

Mer information kommer!