Lär dig mer om bad- och friskvårdsbranschen

Vill du lära dig mer om simhallar och friskvårdsbranschen? VI hjälper dig med några bra länkar!

Simarena informerar Svenska Simförbundet om planering av simhallar och olika former för att upphandla drift och byggande.

Svenska Badbranschen är en samarbetsorganisation för bolag och organisationer som arbetar med bad. De vill öka kunskapen bland annat gällande simhallar.

Flera bolag har tagit fram förslag på nyckelfärdiga simhallar. Här är några exempel: Malmstenshallen, 25-21-hallen och NCC-badhuskoncept.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova leder projektet Framtidens bad.

Svenska Badmästareförbundet jobbar för utveckling av simhallar och med utbildning av personal som jobbar i branschen.

Konsumentverket har skrivit en Vägledning för badanläggningar med råd och stöd gällande driften av simhallar.

Socialstyrelsen har tagit fram handboken Bassängbad, som bland annat tar upp hälsorisker och regler att ta hänsyn till vid drift av simhallar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt Guide till ökad vattensäkerhet och Säkerhet vid bad med barngrupp. En viktig målgrupp för båda skrifterna är verksamhetsansvariga vid bad.

Boken Badhus - strategiska frågor och ställningstaganden från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar upp en rad frågor att överväga inför beslut om att bygga eller renovera ett badhus.