Satsning på utbildning inom badbranschen – för ökad trygghet och kompetensförsörjning

Med ett nytt, unikt koncept erbjuder BeFair nu utbildning och validering av personal på landets badanläggningar. Utbildningen leder till ett yrkesbevis, vilket är nytt inom badbranschen. Insatserna riktar sig även till arbetssökande.

– Genom att dela med oss av vår kunskap kan vi bidra till säkrare simhallar, ökad status för badpersonal men även underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden, säger Maria Rehn, vd på BeFair.

I Sverige arbetar totalt cirka 10 000 personer som badvärdar, livräddare, simlärare eller som extrapersonal på olika badanläggningar. De allra flesta saknar en kvalificerad utbildning och hittills har det inte funnits en kompetensstandard att utgå från. Svenska Badbranschen och Nordiskt Valideringscentrum har med stöd av Arbetsförmedlingen nu tagit fram ett program som säkerställer relevanta kunskaper och färdigheter. 

– Det blir en kvalitetsstämpel för landets anläggningar att ha utbildad personal. Det ökar tryggheten för alla badgäster och stärker anläggningarnas erbjudande ut mot kunder, säger Maria Rehn.

BeFair har en grupp utbildare som kan coacha, utbilda, validera och utföra yrkesbevis enligt den nya kompetensstandarden. BeFairs utbildning och validering sker enligt en läroplan med bedömningskriterier som ska uppfyllas för att deltagaren ska få ett yrkesbevis eller ett kompetensintyg. Deltagaren kan antingen gå en utbildning för att bli Badvärd eller för att få ett intyg för Grundläggande arbete inom bad. 

BeFair kommer erbjuda tre former av utbildningspaket: 

  • Utbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen eller Komvux
  • Utbildningar av badpersonal på uppdrag av kommuner
  • Öppna utbildningar där kommuner eller andra aktörer kan anmäla personal

–  En bärande del är den samhällsnytta vi kan göra genom att matcha arbetslösa mot utbildningen och ett framtida jobb. Badbranschen har länge haft stor brist på personal, samtidigt som vi tror att det är ett yrke som intresserar många som står utanför arbetsmarknaden. säger Maria Rehn. 

För mer information och intervjuer:
Maria Rehn, VD
070 - 422 20 36