Sveriges simhallar

Sverige har cirka 450 offentliga simhallar med uppskattningsvis cirka 30 miljoner besök per år. Kostnaden för drift och underhåll av landets offentliga simhallar är cirka 10 miljader kronor per år. Fler kommuner har under senare år valt alternativa drifts- och ägandeformer för att minska sina kostnader.

Simhallarna runtom i landet är en av de populäraste platserna för vardagsmotion i Sverige. Ofta erbjuds förutom bad också gym och gruppträning. Simhallarna har stor betydelse för föreningslivet och det är också här de flesta lär sig simma.

Korta fakta om landets simhallar

  • Kostnader för drift och underhåll av landets offentliga simhallar är cirka 10 miljader kronor per år.
  • Mer än nio av tio simhallar ägs av kommuner.
  • I cirka 85 procent, drivs verksamheten av kommunala enheter.
  • Nästan 80 procent av badhusen är byggda före 1980.  

Flera kommuner har under senare år, med gott resultat, prövat alternativa drifts- och ägandeformer för att sänka sina kostnader för verksamheten.

En stor andel av simhallarna är hårt slitna och i behov av omfattande renovering. Många kommuner väljer istället att bygga nya badhus och det kommer att byggas många nya badanläggningar de närmaste tio åren.

En övergripande beskrivning av aktörer, trender och projekt finns att läsa i branschorganisationens tidning Badmästaren 2018:7. Länk till artikeln.

Landets alla badanläggningar

Någon officiell förteckning över Sveriges alla badanläggningar finns inte. BeFair försöker hålla rätt på dem som finns i landet. Nedan listas alla inomhusanläggningar vi känner till, som är öppna för allmänheten mot betalning av vanlig entréavgift.

Länk till listan

Om du hittar felaktigheter eller saknar någon anläggning tar vi gärna emot tips via e-post till info@befair.se.

Byggnadsår Sveriges simhallar

Investeringar i nya simhallar 2011-2021