Veta mer

För dig som vill veta mer

Vill du lära dig mer om simhallar och friskvårdsbranschen hjälper vi dig här med några bra länkar.

Simarena informerar Svenska Simförbundet om planering av simhallar och olika former för att upphandla drift och byggande.

Svenska Badbranschen är en samarbetsorganisation för bolag och organisationer som arbetar med bad. De vill öka kunskapen bland annat gällande simhallar.

Flera bolag har tagit fram förslag på nyckelfärdiga simhallar. Här är några exempel: Malmstenshallen, 25-21-hallen och NCC-badhuskoncept.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova leder projektet Framtidens bad.

Svenska Badmästareförbundet jobbar för utveckling av simhallar och med utbildning av personal som jobbar i branschen.

Konsumentverket har skrivit en Vägledning för badanläggningar med råd och stöd gällande driften av simhallar.

Socialstyrelsen har tagit fram handboken Bassängbad, som bland annat tar upp hälsorisker och regler att ta hänsyn till vid drift av simhallar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt Guide till ökad vattensäkerhet och Säkerhet vid bad med barngrupp. En viktig målgrupp för båda skrifterna är verksamhetsansvariga vid bad.

Boken Badhus - strategiska frågor och ställningstaganden från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar upp en rad frågor att överväga inför beslut om att bygga eller renovera ett badhus.

BeFair ger något extra

Vi på BeFair kan branschen. Vi vet hur man sköter en badanläggning så att den är fungerar bra och är en säker plats för besökare och anställda. Det kan man också läsa en del om i rapporter från olika myndigheter.

Vi kan också något mer, som inte står i dessa skrifter. Det är hur man i dessa badanläggningar skapar mötesplatser där det myllrar av liv och aktivitet. Hur man får fler att besöka simhallarna och ägna sig åt friskvård och sociala aktiviteter, det är vår verkliga spetskompetens.