Värderingar

Våra värderingar

Det finns värderingar som guidar oss i BeFair i vårt dagliga arbete, i relationer med kunder och uppdragsgivare. Värderingarna underlättar för oss att se vad som är rätt och fel och ger oss stöd när beslut ska fattas om stort och smått. Värderingarna skapar också band mellan oss som arbetar i bolaget, oavsett vad vi arbetar med eller var arbetsplatsen ligger.

Schyssta

På BeFair gillar vi rak och ärlig kommunikation. Kunder och uppdragsgivare ska veta vad de kan förvänta sig av oss. Vi hjälper såklart till där det behövs och vi delar med oss av vår kunskap.

Kvalitetsmedvetna

BeFairs verksamheter och vår service ska vara av hög kvalitet. Vi kompromissar inte. Men vi är också prestigelösa. Finns fungerande lösningar så använder vi dem, även om de utvecklats någon annanstans.

Utmanare

Vi sitter inte fast i gamla lösningar och strukturer. Tvärtom är vi utmanare, som älskar förändring och utveckling. Men vi lyssnar också noga på kunder och uppdragsgivare för att kunna veta att vi erbjuder verksamheter anpassade för deras behov och önskemål, idag och i framtiden.

Kostnadsmedvetna

Vi försöker alltid få mesta möjliga värde för pengarna, både för oss själva och för våra kunder. Vi ifrågasätter kostnader och gör genomtänkta investeringar.

Motiverade

Vi är stolta över det vi gör för det är meningsfullt. Vi vill och kan förbättra människors liv och hälsa. Vi gör vårt bästa för leva upp till våra kunders och uppdragsgivares förväntningar.