Upphandling

Upphandling verksamhetsdrift simhallar

I cirka 15-20 procent av landets kommuner är verksamheten i simhallen konkurrensutsatt. Föreningar eller företag sköter simhallen på kommunens uppdrag. De kommuner som valt denna modell gör det för att de tror att det kan bidra till utveckling av verksamheten och bättre kvalitet.

Här finns länkar till förfrågningsunderlag från kommuner som under senare år upphandlat verksamhetsdriften. Alla bilagor är dock inte med.

2021

2020