Sveriges simhallar

Kort om Sveriges simhallar

Sverige har cirka 450 offentliga simhallar med uppskattningsvis cirka 30 miljoner besök per år.

Simhallarna är en av de populäraste platserna för vardagsmotion i Sverige. Ofta erbjuds förutom bad också gym och gruppträning. Simhallarna har stor betydelse för föreningslivet och det är också här de flesta lär sig simma.

Kostnader drift och underhåll av landets offentliga simhallar är cirka 10 miljader kronor per år. Mer än nio av tio simhallar ägs av kommuner. I det stora flertalet, cirka 85 procent, drivs också verksamheten av kommunala enheter. Fler kommuner har dock under senare år, med gott resultat, prövat alternativa drifts- och ägandeformer.

Nästan 80 procent av badhusen är byggda före 1980. Ofta är de hårt slitna och i behov av omfattande renovering. Många kommuner väljer istället att bygga nya badhus.

Vill du veta hur verksamheten i simhallen kan bli bättre? Kontakta oss!

Byggnadsår Sveriges simhallar

Byggnadsår för simhallar

Nya badhus planeras i många kommuner

Det kommer att byggas många nya badanläggningar de närmaste tio åren. Ett stort antal projekt befinner sig i startgroparna, exempelvis det på bilden nedan i Göteborg. En övergripande beskrivning av aktörer, trender och projekt fanns att läsa i branschorgandet Badmästaren 2018:7. Läs artikeln HÄR.

Investeringar i nya simhallar 2011-2019

Landets alla badanläggningar

Någon officiell förteckning över Sveriges alla badanläggningar finns inte. BeFair försöker hålla rätt på dem som finns i landet. Nedan listas alla inomhusanläggningar vi känner till, som är öppna för allmänheten mot betalning av vanlig entréavgift. Finns felaktigheter eller saknas någon tar vi gärna emot tips till info@befair.se.

Klicka HÄR för att se listan.

Upphandling verksamhetsdrift simhallar

I cirka 15-20 procent av landets simhallar är verksamheten konkurrensutsatt. Föreningar eller företag driver sköter simhallen på kommunens uppdrag. De kommuner som valt denna modell gör det för att de tror att det kan bidra en utveckling av verksamheten och bättre kvalitet.

Nedan finns länkar till förfrågningsunderlag från kommuner som under senare år upphandlat verksamhetsdriften.

2019

2018

2017

2016