Sveriges simhallar

Kort om Sveriges simhallar

Sverige har cirka 450 offentliga simhallar med uppskattningsvis cirka 30 miljoner besök per år.

Simhallarna är en av de populäraste platserna för vardagsmotion i Sverige. Ofta erbjuds förutom bad också gym och gruppträning. Simhallarna har stor betydelse för föreningslivet och det är också här de flesta lär sig simma.

Kostnader drift och underhåll av landets offentliga simhallar är cirka 10 miljader kronor per år. Mer än nio av tio simhallar ägs av kommuner. I det stora flertalet, cirka 85 procent, drivs också verksamheten av kommunala enheter. Fler kommuner har dock under senare år, med gott resultat, prövat alternativa drifts- och ägandeformer.

Nästan 80 procent av badhusen är byggda före 1980. Ofta är de hårt slitna och i behov av omfattande renovering. Många kommuner väljer istället att bygga nya badhus.

Vill du veta hur verksamheten i simhallen kan bli bättre? Kontakta oss!

Ålder Sveriges simhallar och badhus