Upphandling av simhall

Funderar din kommun på att ta in en samarbetspartner för att driva simhallens verksamhet?

Formerna för upphandling av verksamhetsdriften vid simhallar regleras av Svensk upphandlingslagstiftning. Upphandlingarna sker ofta inom ramen för lagen om upphandling av koncessioner (LUK), men ibland nyttjas det regelverk som finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

I praktiken innebär det liten skillnad om den ena eller andra lagstiftningen ligger till grund. I båda fallen handlar det om att stimulera konkurrens mellan olika aktörer, genom att kommunen på förhand redovisar vad som efterfrågas och hur utvärderingen av anbuden ska göras. Upphandlingsprocessen blir också transparent för kommuninvånare och andra.  

Nedan hittar du länkar till förfrågningsunderlag från kommuner som under senare år upphandlat verksamhetsdriften. Alla bilagor är dock inte med.