Med stänk av glädje! Hos BeFair.

Vår idé är att driva bad- och friskvårdsanläggningar med ett brett aktivitetsutbud i vatten och på land. Vi gör det med en stark lokal drivkraft och genom att skapa sociala mötesplatser med fokus på friskvård.

I BeFairs ledning finns ett par av landets mest erfarna profiler i bad- och friskvårdsbranschen, Caj Perrin och Maria Rehn (fd. Karlsson). De har båda varit med sedan bolaget startade sin första verksamhet 2017 och tillsammans leder de sedan dess bolaget med lika delar kunskap och nyfikenhet, för att utveckla branschen framåt.

Ett schysst bolag

Samtidigt ställdes några centrala frågor när bolaget grundades. Hur kan vi, med vår erfarenhet, bäst bidra till att utveckla verksamheterna i landets simhallar? Hur kan vi bäst förvalta det vi lärt oss, för att göra landets simhallar till attraktiva mötesplatser för bad och träning? Och på vilka punkter är vi inte beredda att kompromissa?

Svaret på den sista frågan ges i vårt namn BeFair. Vi är schyssta i alla lägen. Schyssta mot varandra i företaget, våra besökare och våra uppdragsgivare i landets kommuner. Detta är vårt absoluta kärnvärde.

Ett bolag i tillväxt

Vår första verksamhet startade vi i Solna år 2017. Sedan dess har vi stadigt ökat antalet anläggningar och driver i dagsläget 10 verksamheter. Vi har efterhand utvärderat och utvecklat våra arbetsmodeller och anpassat oss efter vår tillväxtresa.

BeFair har förenat en stark tillväxt med en stabil ekonomi. Vi är stolta över att ha kunnat åstadkomma detta i en omvärld med stenhård konkurrens i friskvårdsbranschen och en hårt drabbande pandemi.

Verksamheten omsatte 76 miljoner kronor år 2021. Under 2022 förväntas omsättningen öka med cirka 8% och uppgå till 82 miljoner kronor.

Vår organisation

I bolagets ledning ingår VD, chef för affärsutveckling, marknadschef samt säljansvarig. Bolagets anläggningar finns i Skåne, Södermanland och Stockholmsområdet. Sommaren 2023 växer vi och etablerar oss i Östergötland. 

Verksamheten är organisatoriskt uppdelad på resultatenheter som var och en leds av en verksamhetschef.

Sammantaget har bolaget ca 70 tillsvidareanställda och därutöver ca 100 timanställda.