Om BeFair

BeFair - en utmanare

BeFairs affärsidé är att driva bad- och friskvårdsanläggningar. Vi har vår egen idé om hur det kan göras, där vi skiljer oss från friskvårdsbranschens större aktörer, med mer eller mindre utvecklade kedjekoncept.

Vi vet av erfarenhet att Sveriges bad- och friskvårdsanläggningar har olika förutsättningar vad gäller utbud, upptagningsområden, konkurrenssituation etc. Vi vet också att badanläggningarna i sig själva är starka varumärken och landmärken, som de allra flesta som bor i en kommun känner till och många gånger är stolta över.

Vår utgångspunkt är därför att tillsammans med personal, kunder, lokala samarbetspartners och kommunala uppdragsgivare stärka anläggningarnas lokala profil och utnyttja de möjligheter som finns i den enskilda bad- och friskvårdsanläggningen. Vår uppgift är att förutsättningslöst se hur vi bäst kan utveckla verksamheten och vi ska var öppna för samarbeten med andra aktörer.

Med lång erfarenhet

I BeFairs ledning finns ett par av landets mest erfarna profiler i bad- och friskvårdsbranschen: Caj Perrin och Maria Karlsson.

Caj Perrin har arbetat med att utveckla verksamheten i landets simhallar i mer än 20 år, sedan 2017 i bolaget BeFair. År 2001 var han med och grundade Medley som idag är det ledande bolaget i branschen. Fram till 2016 hade han som chef för affärsutveckling en central position i bolaget.

Maria Karlsson började jobba med bad och friskvård 2001. År 2008 blev hon platschef i Växjö simhall, därefter regionchef för Medleys alla simhallar i Skåne och Småland. Under de sista åren i bolaget, fram till 2016, var hon operativ chef, ett uppdrag hon delade med Markus Söderman. Sedan 2017 är Maria verksam i BeFair.