Om BeFair

BeFair - en utmanare

Kärnan i BeFairs affärsidé är att driva och utveckla bad- och friskvårdsanläggningar. Vi har vår egen idé om hur det kan göras, där vi skiljer oss från övriga aktörer i bad- och friskvårdsbranschen.

Vi vet av erfarenhet att Sveriges bad- och friskvårdsanläggningar har olika förutsättningar vad gäller utbud, upptagningsområden och konkurrenssituation. För oss är det en självklarhet att de unika förutsättningarna är respektive anläggnings styrka.

Vi vet också att badanläggningarna i sig är starka varumärken och landmärken, som de allra flesta boende i en kommun känner till och många gånger är stolta över.

Tillsammans med uppdragsgivare, personal, samarbetspartners, föreningar och besökare vill vi utveckla anläggningens unika utbud och attraktivitet samt stärka det lokala varumärket.

Vår uppgift är att förutsättningslöst se hur vi bäst kan utveckla verksamheten och vi är alltid öppna för samarbeten med andra aktörer.

Erfarenhet och nyfikenhet

I BeFairs ledning finns ett par av landets mest erfarna profiler i bad- och friskvårdsbranschen, Caj Perrin och Maria Karlsson.

Tillsammans var de med och grundande BeFair 2017 och leder sedan dess bolaget med lika delar erfarenhet och nyfikenhet att utveckla branschen framåt.

Caj Perrin har arbetat med att utveckla verksamheten i landets simhallar i mer än 20 år. Sedan 2017 är Caj chef för affärsutveckling i BeFair.

År 2001 var han med och grundade Medley som idag är det ledande bolaget i branschen. Fram till 2016 hade han som chef för affärsutveckling en central position i bolaget.

Maria Karlsson började jobba med bad och friskvård redan 2001. Maria är verksam i BeFair sedan 2017 är bolagets VD.

År 2008 tillträdde Maria som platschef i Växjö simhall, därefter var hon regionchef för Medleys alla simhallar i Skåne och Småland. Under de sista åren i bolaget, fram till 2016, var hon operativ chef, ett uppdrag hon delade med Markus Söderman.