Höga betyg till personalen i årlig kundenkät

BeFair genomför årligen en större kundundersökning, där besökare vid alla anläggningar får möjlighet att svara på hur de uppfattar verksamheten. I BeFairs anläggningar ger kunderna i genomsnitt betyget 4,2 av 5 möjliga när de betygsätter sin upplevelse vid senaste besöket. Än mer uppskattar man personalens bemötande, där anläggningarna i genomsnitt fått betyget 4,5 av 5.

I november 2022 genomfördes vår årliga kundenkät, vilken är ett viktigt redskap i bolagets utvecklingsarbete. Vi får värdefull information som hjälper oss att prioritera och rikta insatser år rätt håll. Undersökningarna ger också en viktig och uppskattad återkoppling till personalen.

- Vår slutsats är att de höga betygen framför allt hänger samman med ett professionellt, engagerat och personligt bemötande från våra medarbetare. Slutsatsen styrks av att personalen generellt får högre betyg än besöket som helhet, säger BeFairs VD Maria Rehn.

Fritetextsvaren visar att det finns en del negativa synpunkter på sådant som personalen inte råder över, exempelvis vattentemperatur, trasiga skåp, renoveringsbehov och trasiga duschar. Den pågående energikrisen kan också ha påverkat betygssättningen, då besparingsinsatser vid enskilda anläggningar påverkat vattentemperatur och tillgång till bastu.

Tack alla ni 1782 personer som besvarade enkäten!